ACROSS THE SILESIAN GATE

     

                                                                                                  O projektu

V současné době Slezskou bránu tvoří celkem 8 obcí: Vratimov, Řepiště, Sedliště, Šenov, Paskov, Václavovice, Kaňovice a  Žabeň, které jsou vstupní bránou do euroregionu Těšínské Slezsko a regionu Beskydy. Veřejný život v jednotlivých obcích, které působí v blízkosti velkých měst obecně, není jednoduchý. Platí to i o těch, které jsou v blízkosti města Ostravy . A v  dnešní době  neexistuje mezi dětmi a mládeží jednotlivých míst  Slezské brány významnější propojení, což by náš projekt změnil. Rádi bychom  využitím  poznatků o životním prostředí, kultuře, ale také historii jednotlivých obcí  přispěli ke zlepšování podmínek života v SB a podíleli se tak na zachování příznivého demografického vývoje v této oblasti.

Hlav  ním cílem je propojení, zlepšení komunikace mezi jednotlivými místy Slezské brány. Z toho vyplývají i další skutečnosti:

- vznikne nová strukturovaná nabídka volnočasových aktivit, týkající se životního prostředí a komunikativních dovedností, určená dětem a mládeži v jednotlvých místech, což bude pro ně, pokud se zapojí,  znamenat i nové zážitky;

- dojde k propojení napříč věkovými kategoriemi obyvatel, tedy mezigeneračnímu propojení, protože v rámci chystaných  akcí budou  děti a mládež oslovovat starší spoluobčany.

Školní mládež bude mít příležitost konfrontovat své prožitky s ostatními a vytvářet si vlastní estetický a kulturní postoj. Věříme, že se zlepší i komunikace mezi dětským a dospělým světem, že si děti a mládež například  ověří své organizační schopnosti,  eventuelně se novým postupům naučí  (například využívání gps navigace) - a konečně získají odborné informace, které budou moci využít  i v dalším životě. Vycházíme přitom z obecnější zásad, které by výchova a vzdělávání měly naplňovat: 1. Učit se poznávat. 2. Učit se jednat. 3. Učit se žít společně, učit se žít s ostatními. 4. Učit se být.
      
       Hlavní cílovou skupinou jsou děti a mládež od 8 let, které žijí v obcích SB. Ostatními, kontaktními skupinami, jsou dospělí, hlavně starší obyvatelé v postproduktivním věku. Předpokládáme, že propojení vyjmenovaných obcí nejen v oblasti volnočasových aktivit mladých lidí, ale i mezi generacemi, přinese nové poznatky, nová setkání,  nové pracovní postupy. Při realizaci projektu chceme oslovit školské instituce a organizace pracující s dětmi a mládeží v tomto mikroregionu a nabídnout jim spolupráci například při tvorbě videokronik, vydání mezigenerační publikace a možnost zapojit se do vyhlašovaných soutěží. Použijeme při tom písemnou formu, osobní kontakty a počítačovou techniku.

    

   
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
   

                                                                                             Zpět